Ägare

ScaDuMe  i Torsång  ägs av ScaDuMe AB. Företaget har sitt säte i Dalarna och startade 2011.

2018 tog personalen över och fortsatte bedriva verksamheten i samma anda. Det är idag Linda, Anette, Frida och Maria som äger och bedriver verksamheten ScaDuMe tillsammans med vår kock Linnea.

Att ScaDuMe  AB drivs i aktiebolagsform påverkar inte verksamhetens innehåll. Verksamheten styrs av skollagen och läroplanen på samma sätt som kommunala förskolor.