Vår värdegrund och pedagogik

På förskolan ska det pedagogiskt meningsfulla innehållet stå i centrum i enighet med den nya läroplanen för förskolan (Lpfö).

Även inom förskolepedagogiken ska kunskapsmålen stå i centrum och styra verksamhetens innehåll. ScaDuMe förskola ska ha ett särskilt fokus på miljö och naturvetenskap genom att arbeta aktivt med utomhuspedagogik.

På vår förskola är vi utomhus under en större del av dagen. Tillåter vädret så har vi både planerad verksamhet, glad lek och våra måltider ute på vår gård.